bnkpetroleum.pl

Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Przygotowanie się do sprzedaży substancji chemicznych, które są niebezpieczne dla otoczenia, wymaga oczywiście dostosowania się do wielu przepisów. Jednym z nich jest to, że karta charakterystyki substancji chemicznej musi być dołączana do każdego zakupu, a za przygotowanie takiej karty odpowiedzialni powinni być oczywiście odpowiedni specjaliści. Musi ona zawierać takie informacje jak postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie oraz wiele innych wiadomości. Poszukując fachowej firmy warto sprawdzić możliwości tych fachowców, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu zawsze bardzo solidnie podchodzą do wykonania każdego zlecenia na przygotowanie karty.


Pro-Perfekt
Gnieźnieńska 3/20
61-015 Poznań
tel. 662 011 087