bnkpetroleum.pl

kierunki studiów Wrocław

Jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce jest Wrocław. To miasto oferujące bogatą ofertę edukacyjną i rozrywkową.

            Najbardziej popularne uczelnie państwowe we Wrocławiu to Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Przyrodniczy, Politechnika Wrocławska, Aka­de­mia Medycz­na im. Piastów Śląskich, Aka­de­mia Wy­chowania Fi­zycz­nego, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych, Aka­de­mia Mu­zycz­na im. Ka­ro­la Lipińskie­go oraz Wyższa Sz­koła Ofi­cer­ska Wojsk Lądo­wych im. Gen. T. Kościusz­ki. Dodatkowo, znajduje się tam również kilkanaście placówek niepublicznych. Wszystkie kierunki studiów oferowane we Wrocławiu znajdują się na http://studia-wroclaw.opinieouczelniach.pl/.

            Miasto cieszy się również ogromną ilością miejsc wartych odwiedzenia nie tylko przez studentów. Do najczęściej wybieranych należy Pałac Królewski, Fontanna Multimedialna oraz Park Szczytniki z Ogrodem Japońskim. Wrocław oferuje również szeroki wybór obiektów kulturalnych. Są nimi m.in. opery, teatry, galerie oraz kluby. Odbywa się tu również wiele festiwali muzycznych.


Opinie­ouczel­niach.pl
Mar­celińska 69/10
60-354 Po­znań
tel. 602 377 057