bnkpetroleum.pl

Katowice - Notariusz Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska

W Katowicach notariusz działa na ulicy Chorzowskiej 108. Pod podanym adresem Kancelarię Notarialną prowadzi Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska. Podkreślenia wymaga fakt, że do obowiązków notariusza należy dbanie o to, by słuszny interes stron w wyniku dokonywania czynności nie został naruszony. Warto podkreślić, że czynności, dla których ważności konieczne jest zachowanie formy notarialnej z reguły dokonywane są w biurze, ale w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności możliwe jest przeprowadzenie ich poza kancelarią. Strona może także poprosić o dokonanie czynności w języku obcym.


Kancelaria Notarialna Zuzanna Wojtaszek - Bałazińska, Kinga Bednarz
ul. Chorzowska 108
40-101 Katowice
tel. +48323075554